Nieuws

Protocol EiE omtrent Corona Virus (Covid-19)

16-3-2020

Als zorgmedewerkers en therapeuten in de jeugdzorg zijn wij natuurlijk ook verbonden aan alle andere zorgverleners uit de zorgsector. Vanwege het coronavirus willen wij u het volgende mededelen.  

De praktijk sluiten betekent dat wij cliënten en gezinnen geen zorg meer kunnen bieden wat in sommige gevallen absoluut niet wenselijk is. De praktijk openhouden betekent ook dat mijn collega’s en ik zich blootstellen aan een hoger risico. Echter voelen wij als praktijk de zorgplicht en willen wij de zorg waar nodig continueren. Als praktijk doen we wel een beroep op ieder zijn verantwoordelijkheid. Daarnaast zullen we passende maatregelen nemen.  

Als praktijk doen wij alles binnen onze mogelijkheden om de hygiëne te waarborgen en adviezen op te volgen die wij van de overheid meekrijgen. Wij informeren cliënten hierover en maken die duidelijk zichtbaar in de praktijk. Van cliënten verwachten wij ook dat zij rekening houden met de hygiëne en veiligheid in de praktijk. Wij zullen de cliënten dan ook bij elke afspraak observeren en navraag doen. Bij twijfel zullen wij de cliënten naar huis sturen.  
 
* Er worden géén handen geschud; 
* Handen wassen voor iedere behandeling en na iedere behandeling; 
* Bij ophalen of wegbrengen geen gebruik maken van de wachtruimte maar wachten op de parkeerplaats; 
* Bij klachten als koorts, luchtweginfecties en hoesten is het niet mogelijk om fysiek af te spreken; 
* Er vinden geen groepsbehandelingen plaats; 
* Er vinden geen fysieke evaluaties of intakes plaats. 

Als praktijk streven wij ernaar om voor iedere cliënt, waar nodig, een passend zorgaanbod te bieden. Uiteraard kunnen cliënten zelf beslissen of ze de afspraken afzeggen. Dit kunnen zij in overleg doen met hun betrokken zorgmederwerker of therapeut.  
 
* Belafspraken en overleggen; 
* Huiswerkopdrachten en andere protocollen op afstand; 
* Andere communicatiemiddelen (teams, skype en videobellen); 
* Telefonische anamneses (intakes); 
* Afspraken buiten de deur (in de openlucht).   

Als praktijk zullen wij zo lang mogelijk de zorg blijven verlenen die nodig is.  

Onderzoek psychomotorische gezinstherapie in samenwerking met KU Leuven

19-2-2019

EiE heeft een divers behandelaanbod. Één daarvanis psychomotorische gezinstherapie (PMGT).

 

PMGT is een ervaringsgerichte therapie voor gezinnen en maakt gebruik van werkvormen uit de psychomotorische therapie. Gezinnen kunnen door te doen en te ervaren in het hier en nu aan voor hen belangrijke gezinsthema's werken. Het kenmerkende van PMGT is dat gezinsleden niet zozeer met elkaar hoeven te praten over de zorgen die er zijn, maar met elkaar in beweging en in actie komen door de diverse werkvormen. Op deze manier kunnen ze nieuwe ervaringen op doen en oefenen met alternatieve en meer helpende manieren van omgaan met elkaar.

 

We vinden het belangrijk om ook wetenschappelijke evidentie te hebben voor hetgeen we aanbieden en op deze wijze een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van ons vak. We starten daarom binnenkort een pilot onderzoek in samenwerking met de universiteit Leuven (be). We zullen daarin met gezinnen kijken of het stress niveau afneemt en hoe ze het als gezin weer zelf geregeld krijgen (empowerment). Daarnaast wordt er met gezinnen en therapeuten gekeken wat voor hen belangrijke momenten waren uit de therapiesessie.

 

Mocht u meer willen weten over psychomotorische gezinstherapie of dit onderzoek kunt u contact opnemen met Marco Visser, systeemtherapeut of kijken op www.gezinspmt.nl. Marco@e-i-e.nl

Onze systeemtherapeut Marco Visser met een goed artikel in het Tijdschrift voor Vaktherapie

18-02-2018

We delen graag met u het artikel dat onze systeemtherapeut Marco Visser heeft geschreven in het vakblad 'Tijdschrift voor Vaktherapie'. 

Via onderstaande PDF kunt u het artikel over 'Contextcreatie' lezen. 

Het artikel is gepubliceerd in het 4e nummer van het 'Tijdschrift voor Vaktherapie' in 2018.

Lees hier het artikel

Nieuwe collega's

Per 1 september hebben wij een drietal nieuwe collega's aan ons team toegevoegd. Tine, Sander en Arne-Jan hebben ons team in Zeeland inmiddels versterkt. Sander en Arne-Jan doen dit als PMT'ers en Tine is aan de slag gegaan als Orthopedagoog.

  

Inschrijven Cursussen

1-5-2017

Op 4 december 2017 biedt Expertise in Ervaren de cursus 'Brain Blocks' deel 1 aan. Psycho educatie aan cliënten met ASS. 

De workshop deel I heeft als doel deelnemers met Brain Blocks te introduceren. Deze workshop zet stapsgewijs de werkwijze om Brain Blocks in te zetten als psycho-educatie over autisme uiteen en heeft relatief veel kaders ten opzichte van de werkwijze in deel II communicatie en deel III therapeutisch werken. Deze workshop heeft de volgende opzet:

  • Er wordt gestart met een introductie van Brain Blocks aan de hand van een PowerPoint presentatie. Gevolgd door een video waarin Brain Blocks in de praktijk te zien is.

  • Vervolgens worden de voorwaarden voor het gebruiken van Brain Blocks besproken.

  • Daarna volgt de uitleg van het eerste hoofdstuk die door de deelnemers in kleine groepjes geoefend wordt. De nadruk ligt op het maken van de juiste beelden aangevuld en ondersteund met de juiste taal.

  • Vervolgens wordt hoofdstuk vijf en zes van de handleiding behandeld.

 

Na afloop zijn de deelnemers op de hoogte van de mogelijkheden van Brain Blocks en ontvangen ze een certificaat. Hierna zijn ze bevoegd om Brain Blocks als psycho-educatie over autisme te in te zetten. Er moet echter rekening worden gehouden met zelfstudie en oefentijd van minimaal 15 uur. De stappen voor de zelfstudie en oefenstappen worden na de workshop gegeven door middel van een vaardigheidsplan!

U en eventuele collega's zijn van harte welkom om hieraan deel te nemen. Opgeven kan via jorick@expertiseinervaren.nl. 

De cursus wordt gegeven maandag 4 december van 13:00 uur tot 17:00 uur en de kosten bedragen €89,-

Expertise in Ervaren gecontracteerd met inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland

1-5-2017

Per 1 januari 2017 is Expertise in Ervaren gecontracteerd met inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland. Dit betekent dat alle jeugdhulp binnen desbetreffende gemeente in Zeeland terecht kunnen bij Expertise en Ervaren. Hierbij wordt gewerkt op verschillende locaties. Momenteel kijken wij ook naar de mogelijkheden om ons te bevestigen op een vaste locatie.

Nieuwe vestiging in Terneuzen

01-05-2017

Per 1 september 2016 zijn wij ook gevestigd in Terneuzen. Deze locatie bevindt zich aan de Madame Curiestraat 25 in Terneuzen. 

Binnen deze vestiging werken wij samen met de basisschool De Regenboog Wingerd (speciaal onderwijs)

Expertise in Ervaren "Centrum voor Kind en Jeugd" heeft samenwerkingsovereenkomst met het Regionaal Transitie West Brabant Oost

12 mei 2016

Expertise In Ervaren "Centrum voor Kind en Jeugd" kan met trots mededelen dat zij een samenwerkingsovereenkomst hebben bereikt met het Regionaal Transitie West Brabant Oost. Bestaande uit de gemeenten Aalburg, Alphen, Chaam, Baarle Nassau, Breda, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem.

Opening Gezondheidscentrum Etten-Leur De Estafette

20 maart 2015

Vrijdag 20 maart 2015 zal wethouder Jean-Pierre Schouw de estafette gezondheidscentrum Etten-Leur officieel openen. Zaterdag 21 maart 2015 zal er een open dag zijn voor geïnteresseerden uit Etten-Leur en omgeving. 

Transitie Jeugdzorg Regio West Brabant West

1 januari 2015

Sinds 1 januari 2015 hebben wij  een contract getekend met de 9 gemeentes uit de regio West Brabant West. Kinderen en jongeren uit de gemeentes Etten-Leur, Zundert, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Ruchpen, Steenbergen, Woensdrecht en Bergen op Zoom kunnen bij ons terecht met diverse hulpvragen. Voor meer informatie zie ook: www.voordejeugdwestbrabantwest.nl

Transitie Regio West Brabant-West

4 augustus 2014

Als praktijk voor psychomotorische therapie zijn we druk in onderhandeling met de gemeente Etten-Leur en de regio West Brabant-West om een samenwerking aan te gaan.  Zie hiervoor ook www.kleinezorgaanbieders.nl en www.voordejeugdwestbrabantwest.nl

Please reload

EiE - locatie Etten-Leur

Olympiade 43

4873 DA Etten-Leur

info@e-i-e.nl

www,e-i-e.nl

EiE - locatie Goes

Zuidvlietstraat 37

4461 GW Goes

info@e-i-e.nl

www,e-i-e.nl

hkz-logo-1.jpg