Jenny Oosterwijk - Kint

Systeem therapeutisch werker

Binnen mijn werk als systeemtherapeutisch werker bij EiE vind ik het een uitdaging om met gezinnen mee te mogen puzzelen in de lastige puzzel van opvoeden en opgroeien, van samen zijn als gezin met alle invloeden om je heen. Ik ga graag met hen op zoek naar de bezorgdheden, de veranderwensen en de krachten binnen het gezin. Ik zoek met hen naar welke betekenis zijn geven aan wat er gebeurt binnen hun gezin en kijk of ik met kleine puzzelstukjes wat nieuwe betekenissen kan binnen brengen om tot verschuivingen te komen binnen de interacties binnen het gezin.

Zeer belangrijk vind ik de samenwerking met mijn PMT- colllega’s en andere disciplines om vanuit de individuele therapie die het kind volgt, de vertaalslag te maken naar thuis en andersom. Door nauwe samenwerking tussen de gezinsbehandeling en PMT behandeling naast elkaar, maar regelmatig ook samengebracht in PMT met het gehele gezin in de zaal. Tevens wordt er voor samenwerking en overleg gezorgd met andere betrokkenen die van belang zijn voor het gezin om veranderingen goed in te bedden in meerdere leefgebieden van het kind. We merken als team dat deze samenwerking onderling en met andere betrokkenen zorgt voor grotere en meer blijvende effecten van de behandeling.Een specifieke behandelmethode binnen mijn werk is OKI-B (Ouder-Kind Interactie Bewegingsspel) waarin ouders met (jonge) kinderen samen aan de slag gaan middels bewegingsspellen om de interactie en afstemming op elkaar te verbeteren zodat de aansturing makkelijker kan verlopen. Het doen en het ervaren staat hierin centraal (zie stukje bij behandelaanbod)

Jenny Oosterwijk - Kint