top of page
Aanmelden bij onze praktijk?

Wie en waarvoor kunt u aanmelden?

Zowel jeugdigen en ouders als (geldige) verwijzers kunnen jeugdigen aanmelden bij onze praktijk. Daarnaast kan natuurlijk te allen tijde contact worden opgenomen om met het aanmeldteam om te bespreken of onze praktijk passend is bij uw hulpvraag.

De hulpvragen waarvoor onze praktijk zeker passend is, kunt u vinden onder het menu hulpvraag, daar kunt u ook zien in welke casuïstiek mogelijk niet passend zal zijn en we u verzoeken om deze vooraf te bespreken met ons (contra-indicatie). De behandelingen die we bieden voor de hulpvragen kunt u vinden onder het menu aanbod.

Wij zijn als praktijk aanbesteed voor de regio's West-Brabant West, West-Brabant Oost en Zeeland (klik op de regio om te zien welke gemeenten onder deze regio vallen), en kunnen dus zorg bieden voor jeugdigen woonachtig binnen de gemeenten van deze regio. Om deze zorg te mogen verlenen dienen wij wel te beschikken over een geldige verwijzing voor de jeugdige. De geldige verwijzers zijn: gemeenten, huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Ook kan verwijzing vanuit een andere gecontracteerde aanbieder plaatsvinden.

Hoe kunt u aanmelden bij onze praktijk?

Past uw hulpvraag binnen onze praktijk en wilt u aanmelden, of wilt u contact opnemen om de hulpvraag nader te bespreken, dan kan dit op de volgende manier:

  • Via ons mailadres voor aanmeldingen: aanmeldingen@e-i-e.nl.

  • Telefonisch bij onze locaties in Goes of Etten-Leur (zie onderstaand de telefoonnummers).

Graag verzoeken wij u bij een aanmelding de volgende gegevens te verstrekken (in de mail) of bij de hand te houden (bij telefonisch contact):

  • Gegevens jeugdige (naam, BSN en geboortedatum).

  • Woonplaats en adres jeugdige.

  • Schoolgegevens jeugdige.

  • Geldige verwijzing of status aanvraag hiervan (bij voorleggen van een hulpvraag).

Wat gebeurd er na uw aanmelding?

Indien uit uw aanmelding blijkt dat deze passend is bij onze praktijk en er een geldige verwijzing is, dan zullen wij uw aanmelding plaatsen op onze wachtlijst.

 

Hierna zal er telefonisch contact met u worden opgenomen voor een zogenaamd triage gesprek om dit hulpvraag uitgebreider te bespreken.  Tijdens de telefonische triage zullen in ieder geval de volgende zaken worden besproken:

  • Context van de hulpvraag.

  • Veiligheidstaxatie van de jeugdige.

  • Uitleg verdere verloop van het aanmeldproces.

Het verdere verloop van het aanmeldproces zal bestaan uit een intake gesprek waarvoor u een uitnodiging zult ontvangen. Dit gesprek zal plaatsvinden op één van onze locaties (Goes of Etten-Leur). Vanuit het intakegesprek zullen wij een behandelplan opstellen voor de jeugdige en waar benodigd de documenten voor de gemeente opstellen. U zult de diverse documenten voor het akkoord van de behandeling ter ondertekening ontvangen, en indien deze ondertekend retour zijn ontvangen en een volledig akkoord van de gemeente is ontvangen zal de behandeling worden ingepland. 

Zijn er wachttijden?

Naast de tijd die het neemt om het proces van aanmelding door te lopen, kan er ook sprake zijn van een wachtlijst voor behandeling. Dit kan betekenen dat er na het triage gesprek niet direct een intakegesprek zal worden gepland, maar dat dit op een later moment plaatsvindt. Wij plannen het intakegesprek namelijk op het moment dat aanvullend daarop de behandeling ook kan worden opgestart. Deze wachttijd kan afhankelijk zijn van het soort behandeling, eventuele voorkeur in behandelaar (bv. man/vrouw) en de locatie waar de behandeling plaats kan vinden. 

Op dit moment bedragen de wachttijden vanaf moment aanmelding:

Locatie Goes (regio Zeeland)

De wachttijd is kan variëren van 3 tot 6 maanden, en is afhankelijk van soort behandeling en locatie waar de behandeling kan plaatsvinden.

Locatie Etten-Leur (regio West-Brabant)

Hier geldt geen wachttijd maar de normale doorlooptijd van de aanmelding.

* aan wachttijden kunnen geen rechten worden ontleent. Wachttijden zijn afhankelijk van verschillende factoren zoals locatie, woonplaats, behandeling/ therapeut.

bottom of page