top of page
Systeemtherapie

Systeemtherapie wordt ook wel gezinstherapie genoemd. Toch is het meer dan dat. Binnen de systeemtherapie komt het hele gezin of delen daarvan met elkaar naar de therapie, maar ook andere belangrijke personen kunnen onderdeel worden van de behandeling. In de systeemtherapie kijkt de therapeut niet alleen naar het individu. De therapeut kijkt vooral naar hoe het tussen de gezinsleden gaat, hoe ze met elkaar omgaan (patronen en posities) en hoe de invloed daarvan is op de zorgen die er zijn. De systeemtherapeut werkt vanuit een breed systemisch kader en stemt continu met alle gezinsleden af of de behandeling en manier van werken voldoende aansluit bij de verwachtingen.

bottom of page