top of page
Diagnostiek & Procesdiagnostiek

Vanuit EiE doen wij psychodiagnostisch onderzoek bij kinderen die in behandeling zijn binnen de praktijk. Dit onderzoek voeren wij uit vanuit de verbinding met de jeugdige en het gezin. Het doel van het onderzoek is om zicht te krijgen op de ondersteuningsbehoeften van de jeugdige en hoe hier zo optimaal mogelijk op aangesloten kan worden. Onderzoek is een onderdeel in de behandeling en een middel om te komen tot de ondersteuningsbehoeften van de jeugdige. Het onderzoek is hierin geen doel op zichzelf of een losstaand aanbod.  


Binnen een psychodiagnostisch onderzoek worden verschillende activiteiten uitgevoerd. Zo wordt er bijvoorbeeld intelligentieonderzoek en onderzoek naar het neuropsychologisch functioneren gedaan en worden er vragenlijsten afgenomen. Daarnaast worden er observaties uitgevoerd en semi-gestructureerde interviews met ouders, leerkrachten en de jeugdige gehouden. Gedurende een onderzoek is er dus zicht voor de jeugdige, maar ook voor de mensen in zijn of haar omgeving, zoals ouders of leerkrachten. We bieden verklarende diagnostiek zoals hierboven omschreven, maar ook procesdiagnostiek. Hierbij vormen de behandelaren gedurende de behandelingen een beeld van de jeugdige en zijn of haar systeem om zo tot de ondersteuningsbehoeften te komen." 

Hieronder vindt u een pdf met meer informatie over onze werkwijze:

bottom of page