top of page
EMDR

Bij EMDR wordt bilaterale (links-rechts) stimulatie toegepast. Dit kan bijvoorbeeld door klikjes in de oren via een koptelefoon, tapjes op de knieën of schouders, oogbewegingen of klapjes in de handen. Tegelijkertijd gaat de jeugdige met zijn/haar aandacht naar het nare gevoel, het vervelende beeld of een sterk lichamelijk gevoel. Door de bilaterale stimulatie worden nieuwe verbindingen in de hersenen gelegd, waardoor een versnelde informatieverwerking plaatsvindt. Hierdoor wordt een gebeurtenis versneld verwerkt en vermindert of verdwijnt de lading van gevoelens die met de gebeurtenis gepaard gaan. EMDR wordt toegepast bij een breed scala aan klachten als gevolg van een traumatische gebeurtenis. Of een gebeurtenis als traumatisch wordt ervaren, is voor elke jeugdige anders. 

bottom of page