top of page

Direct ruimte om te starten, locatie Etten-Leur

EiE

28 jul. 2022

Wij zijn blij u te kunnen berichten dat wij door verbeteringen binnen onze organisatie en uitbreiding in ons team van behandelaren, waar nodig, meer gezinnen en jeugdigen in beweging kunnen laten komen. Op weg naar vermindering van zorgen of zoveel mogelijk terug naar eigen kracht. Dit betekent dat we op dit moment ruimte hebben om direct te starten met jeugdigen en hun gezinnen.

We kunnen binnen een normale doorlooptijd, dit is de benodigde doorlooptijd van intakegesprek naar goedkeuring arrangement, direct starten met de volgende behandelvormen:

- Orthopedagogische en psychologische interventies, waaronder EMDR, CGT, exposure, oudergesprekken etc
- Systeemtherapie
- Systeem therapeutisch werker aan huis
- Ambulante begeleiding voor thuis of op school
- Psychomotorische therapie (PMT)
- Psychomotorische gezinstherapie (PMGT)
- (Proces)- diagnostiek

Als EiE richten wij ons vooral op gezinnen en jeugdigen waarbij mogelijk sprake is van trauma, hechting en kind eigenproblematiek zoals ASS en ADHD. We doen dit vanuit een systemisch en ervaringsgericht kader waarbij een (multidisciplinair)aanbod passend wordt gemaakt op de vragen. Al onze collega's zijn systemisch en ervaringsgericht geschoold.

bottom of page