top of page

Uitbreiding mogelijkheden psycho-diagnostiek

EiE

6 jul. 2022

Vanaf heden zijn onze mogelijkheden m.b.t. psycho-diagnostiek uitgebreid. We bieden vanaf heden ook verklarende diagnostiek (vragenlijsten en psychometrische testen en semi - gestructureerde interviews). Dit doen we grotendeels samen met Therapieland Nederland en Pearson Clinical Benelux. We zijn blij met deze uitbreiding.

Onze visie blijft dat we samen met het gezin en de jeugdige procesmatig te werk gaan. We willen eerst het gezin en de jeugdige 'ontmoeten'.

bottom of page