top of page

Annelien de Vos

GZ - psycholoog

Mijn naam is Annelien de Vos en ik werk sinds januari 2020 bij Expertise in Ervaren als GZ psycholoog. Daarvoor heb ik ruim 12 jaar in de GGZ gewerkt en ruime ervaring opgedaan in behandeling en diagnostiek.
In mijn werk staat de samenwerking met collega' s, ouders en overige betrokkenen hoog in het vaandel. Vanuit die samenwerking kan bekeken worden wat nodig is om hulp op maat aan te bieden.
Hierbij vind ik het van belang om naast aandacht voor de problematiek, ook de krachten en mogelijkheden van het kind/de jongere en zijn omgeving te benutten.
Dit werk doe ik binnen een enthousiast, multidisciplinair team waarbij, naast praten, de kracht ligt in ervaren en doen.
Met regelmaat zien we dat het kind/de jongere in zijn functioneren last blijft houden van meegemaakte stressvolle gebeurtenissen. We kunnen dan samen onderzoeken of EMDR een geschikte behandelmethode is.
Ik ben binnen de EMDR kind en jeugd opgeleid om zowel enkelvoudig als complex trauma te behandelen.
In mijn vrije tijd wandel ik graag met mijn hond en geniet van gezelligheid om me heen.

Annelien de Vos
bottom of page