Magreet Toorenaar

Systeem therapeut

There's a crack in everything, that's how the lights get in

Leonard Cohen

Vanaf jonge leeftijd vind ik het interessant te begrijpen waarom we doen zoals we doen.

Waar heeft dat mee te maken, waar komt dat vandaan?

Mijn werkervaringen heb ik opgedaan met werken met jongeren en hun gezinnen vanuit een dwangkader, binnen de residentiele (gesloten) jeugdzorg, en (jeugd)ggz. Jongeren die afwijken van de norm, die net wat ander gedrag laten zien, grepen mijn hart. Ik realiseerde me dat deze jongeren niet alleen zijn. Ze worden gevormd door met wie ze wonen, waar ze wonen, wie er verder in hun leven zijn, hun cultuur, geschiedenis enzovoorts.

Al werkend met deze jongeren en later gezinnen ontstond mijn liefde voor systeemtherapie.

Ik vind het belangrijk om met gezinnen stil te staan om begrijpen wat er aan de hand is, samen te kijken naar wat dit dan voor hen betekent. Niet alleen in hun kwetsbaarheden maar juist ook in hun krachten. Hierbij is het betrekken van belangrijkste naasten belangrijk. Tijdens de gesprekken besteed ik veel aandacht aan onderlinge interactie patronen en de verbetering hiervan.

Vaak ontstaat er binnen de plaats van de gezinscultuur traumata. Deze gezinscultuur zorgt vaak voor kwetsbaarheid en veerkracht. Dit maakt mede dat de context voor het wel of niet verwerken van deze schokkende gebeurtenissen ook juist daar wordt ontwikkeld. Een trauma van een gezinslid heeft immers invloed op het gehele systeem.

Plezier en verbinding maken om van daaruit verder te leren van en met elkaar is voor mij essentieel. Dit doe ik graag door niet alleen te praten maar ook door te doen. Binnen Expertise in Ervaren is hier naast het werken met de Psycho Motore Therapeuten op allerlei manieren ruimte voor. Binnen mijn behandelingen integreer ik graag de diversiteit van systeemtherapie, onder andere met EMDR (Eye Momevent Desensitization and Reprocessing) daar waar het helpend en nodig is.

Ik werk graag samen met andere collega's samen, om behandelingen vanuit verschillende (ervaringsgerichte) perspectieven zo vorm te geven dat het gezinnen past en zij de eigen regie houden en/of terugkrijgen over hun leven.

Magreet Toorenaar