top of page

Marco Visser

Systeem therapeut

Ik heb een achtergrond als psychomotorisch therapeut en systeemtherapeut. Sinds 1999 ben ik werkzaam geweest in de kinder- en jeugdpsychiatrie, de volwassen psychiatrie en de jeugdzorg.

In het werken met gezinnen en jongeren ben ik op zoek naar wat voor hen belangrijk is. Naast voldoende aandacht voor de zorgen, de kwetsbaarheden en dilemma’s in gezinnen probeer ik altijd aandacht te geven aan de krachten en het plezier. Soms zijn deze door de vele problemen op de achtergrond geraakt. Ik ben er van overtuigd dat deze veerkracht, hoe klein ook, altijd belangrijk is in het proces van verandering. Vanuit mijn achtergrond nodig ik gezinnen soms uit om in actie te komen met elkaar. Elke gezin is weer anders en leert op verschillende manieren. Het doen en het bewegen kan goed aansluiten bij de leefwereld van kinderen. Goed samenwerken met de gezinnen maar ook met mijn collega’s is voor mij een van de belangrijkste pijlers binnen de hulpverlening.

Ik ben lid van de NVRG, SKJ en FVB (NVPMT)

Naast mijn werkzaamheden al behandelaar geef ik opleiding binnen de opleidingen Systeemtherapie en systeemtherapeutisch werker van Euthopia en ben ik betrokken bij wetenschappelijk onderzoek rondom psychomotorische gezinstherapie.

Ook heb ik enkele publicaties op mijn naam staan.

Maurer, J., M. Visser, B. Alberts & J. Krot (2011). Psychomotorische gezinstherapie in de praktijk. Kind & Adolescent Praktijk, 2, 60-66.

Visser, M. (2018). Contextcreatie, het co-creëren van een betekenisvolle vaktherapeutische context. Tijdschrift voor vaktherapie, 2, 16-22

Visser, M., Albrechts, B., Maurer, J., & Krot, H. (2010). Een dialoog tussen systeemtherapeut, psychomotorisch therapeut en gezin. In J. de Lange, Psychomotorische therapie, 115-131. Amsterdam: Boom.

Visser, M., Hillewaere, B., & Veen, E. van (2021). Psychomotor family therapy: a system oriented approach. In C. Emck, J. de Lange, T. Scheeuwe, J. van Busschbach, & T. van Damme (Red.), Psychomotor interventions for mental health – Children & adolescents. A movement- and body-oriented developmental approach (pp. 371-389). Amsterdam: Boom.

Visser, M., J. Maurer, & M. Kramer (2013) Psychomotorische gezinstherapie, een eerste aanzet tot effectonderzoek. Tijdschrift voor vaktherapie, 2, 11-17

Marco Visser
bottom of page