top of page
< Back

Helga van den Berg

GZ - psycholoog

Mijn naam is Helga van den Berg. Ik ben GZ-psycholoog en orthopedagoog en heb ruim 25 jaar werkervaring in de jeugdzorg, reclassering en in Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI). Daar heb ik gewerkt met verschillende doelgroepen en verschillende leeftijdscategorieën. Ik heb ervaring op zowel het diagnostisch- als op het behandelvlak.

Binnen EiE vind ik het werken in een multidisciplinair team erg leuk en zinvol. Doordat diverse disciplines zijn vertegenwoordigd binnen EiE kan binnen een behandeltraject makkelijk expertise vanuit andere geledingen worden ingevlogen. De combinatie “praten en doen” spreekt mij erg aan.

“De zin van het leven

schrijf je zelf” (Loesje)

Het ervaren en het daarna kunnen verwoorden wat er is ervaren, werkt heel concreet en duidelijk. Binnen mijn behandelingen werk ik onder andere met cognitieve gedragstherapie, elementen uit de schematherapie, oplossingsgerichte therapie en EMDR. Binnen een behandeling ben ik gericht op het betrekken van belangrijke anderen bij de behandeling (systeemgericht werken) en het op zoek gaan naar eigen krachten en mogelijkheden van het individu in combinatie met belangrijke anderen.

Helga van den Berg
bottom of page