top of page
< Back

Nicole Smit-Braat

Psychomotorisch therapeut

Mijn naam is Nicole Smit (1976) en sinds begin 2019 versterk ik met veel plezier het team van EiE in Etten Leur. Na het afronden van de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening heb ik 12,5 jaar ruime ervaring op kunnen doen met kinderen van 4 tot 12 jaar met uiteenlopende problematieken en hun ouders binnen een residentiële setting. Hierna kreeg mijn eigen gezin meer vorm en heb ik 4 jaar in de dagbehandeling gewerkt. Hier ontdekte ik dat ik meer verdieping zocht in mijn werk en ben ik na de opleiding tot psycho motorisch kindertherapeut als zodanig gaan werken. Deze vorm van non-verbale ervaringsgerichte therapie gaf een nieuwe dimensie aan het werken met het kind en diens ouders/opvoeders vanuit het doen en ervaren.
Het mooie van de psychomotorische kindertherapie bij EiE is dat het aansluit bij de natuurlijke behoefte tot ontdekkend leren van een kind door middel van bewegen. Ik verwonder mij nog dagelijks over de krachten en mogelijkheden die kinderen bezitten en neem die, en hun systeem, als uitgangspunt in het leerproces. De therapie volgt zo de behoeften van het kind waardoor het nieuwe succeservaringen op kan doen. Als therapeut richt ik mij graag op het jonge kind. Ik vind het belangrijk om de tijd te nemen om op een passende manier een antwoord te geven op de hulpvraag van ouders en kind. De kracht van EiE hierin is dat we dit multi disciplinair aanpakken en echt kijken naar wat de situatie vraagt en hierop anticiperen. Hierin wordt gezocht naar een samenwerking met het gezin en zijn omgeving in de breedste zin.

Nicole Smit-Braat
bottom of page